Heruvico-Chinonicar

Mihai Corcodel, Arhid. Adrian Olarean,

Arhid. Cătălin Ţăruş, Iulian Pruiu, Cătălin Cernătescu

„Dată fiind necesitatea readucerii la lumină a tuturor lucrărilor lui Anton Pann, una din operele sale esențiale, intitulată Heruvico-Chinonicar, apărută în două volume la București în 1846-1847, vede din nou lumina tiparului. Cele două tomuri ale Heruvico-Chinonicar-ului, editate acum într-un singur volum, reprezintă nu numai o operă de referință a autorului, dar și cea mai complexă colecție de Heruvice, Axioane și Chinonice de la noi.”

Nicolae Gheorghiţă, Prefaţă


Lucrarea cuprinde compoziţii personale ale lui Anton Pann, dar şi piese traduse şi adaptate de la cei mai de marcă reprezentanţi ai melosului bizantin extra-valah, ca Hurmuz Hartofilax ori serdarul Dionisie Fotino.