Cântări la Taina Sfântului Maslu

Arhid. dr. Adrian Maziliţa

Lucrarea cuprinde totaliatea cântărilor care alcătuiesc slujba Sfântului Maslu. Slujba propriu-zisă a Tainei Sfântului Maslu, compusă din șapte pericope apostolice, șapte pericope evanghelice și șapte rugăciuni, este precedată de o rânduială deosebită, numită „canon”. Acest canon al Sfântului Arsenie Arhiepiscop de Corfu, vieţuitor al veacului al IX-lea, precum şi toate celelalte tropare, condace şi stihiri sunt alcătuite pe notaţie psaltică în metrica bizantină şi date spre interpretare cântăreţilor bisericeşti şi tuturor iubitorilor de psaltichie.